Vad är postformning?

Postformning är en produktionsteknik som innebär att man med hjälp av värme, lim och tryck formar ett ytskikt av laminat över ett profilerat underlag, t.ex. en spånskiva. Resultatet blir en yta med mjuka profiler istället för raka kanter och hörn med synliga fogar. Ett exempel är en bänkskivas rundade framkant. Rundade profiler är inte bara snyggt utan även praktiskt jämfört med raka kanter med fogar där smuts och vatten lätt samlas. Laminatet som används vid postformning är av speciell typ, som inte knäcks av böjningsprocessen, och temperaturen vid böjningen är hög. Normalt mellan 140° C och 165° C.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion