Fönsterbänkar

På uppdrag av byggbranschen serietillverkar vi större serier fönsterbänkar, för inredning i samband med byggnation eller renovering av bostäder och offentliga miljöer. Till bygghandeln levererar vi fönsterbänkar för lagerhållning hos dem som service till deras kunder.

Kontakta oss för förslag som passar era behov och önskemål!

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion