Bänkskivor kök

Vi har tillverkat bänkskivor, framförallt som arbetsytor i kök, i över trettio år och använder såväl träskivor som de flesta fabrikat av laminatskivor som finns på marknaden.

För våra kunder innebär det möjlighet till variationsrikedom när det gäller utförande, färger, mönster och kantprofiler.

För att underlätta för våra kunder har vi också ett eget och noga utvalt Joreds standardsortiment.

Sortimentet är indelat i tre större huvudområden – ljust, mörkt respektive trämönstrat.

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion